Follow by Email

วันพุธที่ 28 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ทดสอบสมรรถภาพนักเรียนชั้นป.6ปีการศึกษา2554

   การทดสอบสมรรถภาพนักเรียน  ป.6/2554
 

                         ลุก-นั่ง(ชาย)                       

ลุก-นั่ง(หญิง)

  การงอตัวข้างหน้า
 
งอแขนห้อยตัว  
 
  ดึงข้อราวเดี่ยว

 

วิ่ง  50  เมตร                      
                            วิ่งเก็บของ
   

1 ความคิดเห็น:

  1. ขาดเครื่องมือเลยไม่มีข้อมูลแรงบีบมืออยากให้ผอ.อนุมัติหาเครื่องมือให้แต่ไม่กล้าเพราะไม่สามรถในการขอใคร?มีให้ยืมช่วยอนุเคราะห์ให้หน่อย

    ตอบลบ